Hinnoittelu

Uuden asiakkaan kanssa käytävässä alkuneuvottelussa kartoitetaan asiakkaan toiveet ja mietitään yhdessä, mikä taloushallinnon ohjelma vastaisi parhaiten hänen tarpeisiinsa.
Kerromme mielellämme asiakkaalle oman näkemyksemme siitä, minkä ohjelmiston näkisimme parhaiten palvelevan häntä. Asiakas kuitenkin itse lopulta päättää, minkä ohjelmiston ja missä laajuudessa hän ottaa yrityksensä käyttöön. Alkuneuvottelun jälkeen päätetään, käytetäänkö varsinaisen kirjanpidon hoitamisessa kiinteää kuukausi-, tosite- vai tuntihinnoittelua.
Hintamme ovat joka tapauksessa erittäin kilpailukykyiset, koska toimistomme sijaitsevat kaupunkikeskustojen ulkopuolella ja sitä kautta kiinteät kustannuksemmekin pysyvät kurissa.