Palvelumme

Kirjanpito- ja muut taloushallinnon tehtävät

Palvelemme monenlaisia eri toimialoja, yhtiömuotoja ja asunto-osakeyhtiöitä asiantuntevasti. Yhtiön koosta ja toimialasta riippuen suunnittelemme yhdessä yrittäjän kanssa juuri heille sopivat taloushallintoa tukevat ratkaisut. Samalla kartoitamme, millaisia raportteja yritys tarvitsee oman toimintansa seuraamiseksi ja kehittämiseksi.

Palkkojen laskenta toteutetaan pääsääntöisesti verottajan palkka.fi-ohjelmalla, jota kautta saadaan hoidettua myös kaikki viranomaisraportit (Työehtosopimusten tulkinta kuuluu ensisijaisesti liitoille).

Yrityksen perustamis- ja purkamisasiat hoidetaan myös kauttamme (tarvittaessa yhteistyökumppaniemme kautta toteutettuna).


Kirjanpito-ohjelmistot

Kirjanpitotehtävät hoidetaan joko Asteri-ohjelmalla, jolloin ohjelmistonkäyttö sisältyy peruspalvelumme hintaan, tai Finago Procountor-ohjelmistolla, jolloin ohjelmistokustannukset määräytyvät kirjanpidon laajuuden / tositemäärän mukaan.

Kirjanpidon hoitaminen Finago-ohjelmassa:

Finago Solossa tehdyt myynti-, verkko- ja maksetut laskut sekä kännykkäkameralla kuvatut kulukuitit muodostavat ko. ohjelmistossa yhdessä tiliotteen kanssa pohjan puolivalmiille kirjanpidolle, jota kirjanpitäjä täydentää myöhemmin omilla kirjauksillaan. Tämä kirjanpito-ohjelma sopii toiminimen, pienen osakeyhtiön tai ammatinharjoittajan maksu-perusteiseen kirjanpitoon. Finago Solossa on yksi käyttäjätunnus ja kiinteä kuukausihinta.

Suoriteperiaatteella tehtävään kirjanpitoon suosittelemme Procountor taloushallinto-ohjelmaa. Procountor Taloushallinto on täysin sähköisen taloushallinnon mahdollistava ohjelmisto. Sen avulla voit hoitaa mm. reskontran, yrityksen talouden seurannan ja sähköisen arkistoinnin. Saat samalla sopimuksella käyttöösi myös kattavat sähköiset yhteydet muihin palveluihin. Procountor Taloushallinnossa on useita käyttäjätunnuksia ja tositeperäinen laskutus.

Kirjanpidon hoitaminen Asteri-ohjelmistossa:

Tiliotteet pyritään saamaan suoraan kirjanpitoaineiston rungoksi pdf-muodossa ohjelmaan, jolloin se nopeuttaa varsinaista kirjausvaihetta. Kirjanpitopalvelu toteutetaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuoden jaksoissa riippuen verottajan ilmoittamasta arvonlisäveron ilmoituskaudesta. Tämä kirjanpito toteutetaan paperisten tositteiden pohjalta, jotka asiakas on toimittanut kirjanpitäjälle. Kirjanpito ei ole reaaliaikainen eikä asiakkaalla ole käyttöoikeuksia ohjelmistoon. Kirjanpitäjä lähettää raportit asiakkaalle heidän yhdessä sopimallaan tavalla.